Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

För att handlägga patienter med Merkelcellscancer (MCC) på bästa sätt krävs en sammanhållen vårdkedja, skyndsamt multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande samt en viss patientvolym.

Eftersom MCC är en så pass ovanlig cancerform med cirka 50 fall per år i Sverige rekommenderas omhändertagande på universitetssjukhus eller motsvarande enligt regionala rutiner.

  • Enheten bör delta i multidisciplinära konferenser.
  • Kompetens behövs för kirurgisk excision och rekonstruktion/hudtäckning inom huvud- halsområdet, bål och extremiteter, portvaktskörtelbiopsi och lymfkörtelutrymningar.
  • Onkologisk klinik behövs med möjlighet att ge extern strålbehandling och medicinsk onkologisk behandling.