Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med detta vårdprogram är att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad Merkelcellscancer (MCC), så att variationerna mellan olika regioner och sjukhus minimeras.

Då MCC är en mycket aggressiv cancerform är största skyndsamhet väsentlig vid utredning och behandling.