Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Rekommendationer

  • Utredning och behandling av MDS och MDS/MPN kan ske vid alla sjukhus med hematologisk kompetens i Sverige.
  • Att delta på MDK vid diagnos och vid frågor om allo-HSCT kan säkra en mer trygg och jämlik vård, även på mindre sjukhus. Dock är det viktigt att utredning sker efter de riktlinjer som är uppsatta här (se kapitel 6 och 7).
  • Kontakt med MDS-kunnig specialist på regionsjukhus bör tas (second opinion) om man är osäker på vidare behandling, speciellt i fall där det kan vara aktuellt med allo-HSCT.
  • ATG-behandling bör ges vid universitetssjukhus.