Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Eftersom det inte finns något kvalitetsregister för skivepitelcancer i huden, är det i nuläget svårt att finna lämpliga mätbara registrerade kvalitetsindikatorer eller målnivåer.