Till sidinnehåll

Symtom och kliniska fynd

6.1

Signaler om malignitet

Rekommendationer

 • cSCC bör misstänkas vid tillkomst av en hudförändring som oftast är knölformad, särskilt om den:
  • Är nytillkommen.
  • Har ökande storlek.
  • Har tilltagande infiltration (hårdare konsistens än normal hud).
  • Utvecklar en central hyperkeratos, ulceration eller krusta.
  • Uppvisar dermatoskopiska tecken såsom vita cirklar, vita strukturlösa områden, atypiska kärl eller ulceration.
 • Vid cSCC kan följande symtom uppstå:
  • Ömmande känsla eller annan förnimmelse, bestående eller återkommande i enskild lesion.
  • Krusta, fjällning, rodnad, sårbildning, blödning.

cSCC uppträder typiskt på kroniskt solexponerade kroppslokaler såsom ansikte, skalp, ytteröron och handryggar. Tumören kan ha föregåtts av AK eller skivepitelcancer in situ 899091. Detta är särskilt vanligt för tumörer som uppstår på övre kroppshalvan, men något mindre typiskt för cSCC som uppkommer på nedre extremiteter 92. I initialskedet av cSCC kan associerade symtom ofta saknas, men i takt med progress av lesionen ökar också förekomsten av lokala symtom såsom ömhet eller sårbildning. Vid mer avancerade stadier kan symtom associerade med metastaserande sjukdom uppträda, såsom lymfadenopati, sensoriska symtom och destruktion av närliggande vävnadsstrukturer 9091.

Den definitiva diagnosen inklusive differentieringsgraden (högt, medelhögt eller lågt differentierad) ställs histopatologiskt. Keratoakantom är en typ av högt differentierad cSCC som kliniskt har en snabb tillväxt. Keratoakantom visar sig som en exofytisk, kraterformad tumör med central hornplugg och kan gå i spontan regression efter veckor till månader. Keratoakantom bör handläggas som övrig cSCC 9394.