Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Något kvalitetsregister för skivepitelcancer i huden finns inte.

Skivepitelcancer i huden ska anmälas till cancerregistret. Vid canceranmälan används TNM-klassifikation enligt UICC8 (se 8.7 Klassificering av metastaserad sjukdom). Om TNM-stadium ändras under utredningens gång är det viktigt att det slutgiltiga TNM-stadiet rapporteras in. A-anmälan upprättas elektroniskt via CanINCA eller på blankett.

19.1

Cancerregistret

Cancerregistret har funnits sedan 1958 och är ett av landets äldsta hälsodataregister. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård och förebyggande insatser som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag, och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar regioner, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara maligna tumörsjukdomar, utan även vissa tillstånd som är benigna, premaligna eller har oklar malignitetspotential ingår i registret.

För ytterligare information om cancerregistret finns att läsa på RCC:s webbplats.

Samtliga fall av cSCC ska anmälas till cancerregistret. Anmälan görs elektroniskt via CanINCA eller på blankett.