Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Paoli John, ordförande
Universitetslektor, överläkare, Avdelningen för dermatologi och venereologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ahnlide Ingela
Överläkare, Hudmottagningen, Helsingborgs lasarett

Beckerath von Mathias
Överläkare, Medicinsk enhet Huvud Hals i Tema cancer, Karolinska Sjukhuset Solna

Boivie Patrik
Specialistläkare, Plastikkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Carneiro Ana
Överläkare, Onkologiska klinik, VO hematolog, Onkologi och Strålfysik, Skåne Universitetssjukhus

Dahlén Gyllencreutz Johan
Verksamhetsöverläkare, Regional Processägare Hudcancer, Hudmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus

Eriksson Hanna
Docent, specialistläkare, Medicinsk Enhet Huvud-hals-, Lunga-, Hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Falk Magnus
Specialist i allmänmedicin, biträdande professor, Vårdcentralen Kärna / Institutionen för Hälsa, medicin och Vård, Linköpings universitet

Gebre-Medhin Maria, överläkare, PhD
VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Krynitz Britta
Med dr, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lundmark Katarzyna
Med dr, överläkare, Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Micu Emanuela
Överläkare, Hudkliniken Region Östergötland

Nielsen Kari
Docent, överläkare, Hudmottagningen. Nordvästra Skånes sjukhus, Helsingborg samt Skånes Universitetssjukhus, Lund

Persson Bertil
Överläkare, Hudmottagning, Lund Skånes Universitetssjukhus

Persson Fredrik
ST-läkare Klinisk Genetik, Specialistläkare Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prosén Sara
Specialistläkare, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Sahlberg Liselott
Specialistsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

Schönmeyer Björn
Docent och specialistläkare i plastikkirurgi , Umeå

Tarstedt Mikael
Överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett

Uddströmer Vandell Susanne
Överläkare, Hudmottagningen, Gävle Sjukhus

Unger Martin
Med dr, överläkare, Röntgen Kungsbacka, Region Halland

23.3

Adjungerade författare

Landström Fredrik
ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

23.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Larkö Olle
Professor, överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

23.5

Jäv och andra bindningar

Ana Carneiro, Hanna Eriksson, John Paoli och Mathias von Beckerath har deltagit i olika sakkunniggrupper/vetenskapliga råd åt företag, deras uppgifter finns även med i läkemedelsindustrin samarbetsdatabas för värdeöverföringar. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

23.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett John Paoli till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Regional programområde Öron- näsa och hals, Sydöst
 • Regional arbetsgrupp onkologi Sydöst
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Nationell grupp för cancerläkemedel
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Svenskt Sällskap för Huvud- och Halskirurgi
 • Dietisternas Riksförbund
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Melanomföreningen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.