Till sidinnehåll

Exempel på protokoll för MRT prostata

Förslag till parametrar vid ett biparametriskt respektive multiparametriskt magnetresonanstomografiprotokoll (MRT-protokoll). Ladda ner protokollet som pdf

Parametrar

Sekvenser

Pulssekvens

TR/TE (ms)

Snitt-tjocklek (mm)

Gap

FOV (mm)

Upplösning Fas/Frekv. (mm)

Biparametriskt

Multiparametriskt

T2-viktad sagittal/axial/koronal

TSE/FSE

Beror på fabrikat och magnet-styrka

3

inget

120-200

≤0,7/≤0,4

DWI, axial

b=50, 2-500, 800-1000

+ Högt b-värde 1400-2000 (kalkylerad eller undersökt separat)

SE-EPI

≥3000/

≤90

≤4

inget

160-220

≤2,5/≤2,5

T1-viktad, axial

(Bör täcka bäckenet från aortabifurkationen genom hela bäckenet; för blödningsrester, lymfkörtlar och benmärg)

TSE/FSE

GRE

Beror på fabrikat, magnet-styrka och sekvens

3-4

valbart

350-400

≤1,5/≤1,5

Dynamisk kontrast-förstärkning (DCE):

T1-viktad, axial,

Temporal upplösning: <15

Bolus ges 2-3 ml/s

Följs ≥2 minuter

Fettundertryckning och/eller subtraktionsbilder rekommenderas

3D/(2D) GRE

<100/<10

3

inget

ska omfatta prostata

≤2,0/≤2,0