Till sidinnehåll

Hyperbar syrgasbehandling: Exempel på bedömningsmall

Mallen är framtagen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Bilaga 13_1.jpg

Bilaga 13_2.jpg

 

Bilaga 13_3.jpg