Till sidinnehåll

Hyperbar syrgasbehandling: Exempel på bedömningsmall

Mallen är framtagen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

imagezzbsl.png

image3g1th.pngimage4ah8r.png