Till sidinnehåll

Mall för lokalisering av fynd vid MRT prostata

Ladda ner mallen i wordformat

Datum utförd MRT:___________________________

Personnummer:____________________ Namn:_______________________________

Bilaga 3.jpg

Ange upp till tre förändringar som kodas t.ex. 1Cv eller 1Cd där v = ventralt och d = dorsalt. Flera koder kan anges för respektive förändring. Diameter anges som heltal i mm och mäts i perifera zonen (PZ) som största mått utmed kapseln (bredd), samt djup och höjd och i transitionszonen med största diametrar (bredd x djup x höjd) såvida den inte är belägen anteriort och växer mot främre kapseln då måttet blir utmed kapseln. Axialt mått (bredd och djup) mäts i perifera zonen på ADC-kartan eller sekvens där den framträder tydligast. Höjden mäts på sagittal eller koronal T2-viktad sekvens.

Ange PI-RADS från 1 (normalt fynd) till 5 (stark misstanke om cancer) enligt kriterierna för PI-RADS v2.

 1. Största suspekta förändringen belägen i följande sektor(er) ___________
  Största bredd _________ djup _________ höjd ____________
  Sammanfattande PI-RAD-score___________
 2. Näst största suspekta förändringen belägen i följande sektor(er) _________
  Största bredd _________ djup _________ höjd ____________
  Sammanfattande PI-RAD-score___________
 3. Tredje största förändringen belägen i följande sektor(er) _____________
  Största bredd _________ djup _________ höjd ____________
  Sammanfattande PI-RAD-score___________