Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förslag på fördjupning

Socialstyrelsens broschyr: ”Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer”

Regionala cancercentrum i samverkans satsning på standardiserade vårdförlopp.

Kontaktsjuksköterska i cancervården.

Individuella vårdplaner i cancervården – Min vårdplan.

Nationellt samordnat införande av nya läkemedel.

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel.

National Institutes of Health (NIH), översikt över kliniska prövningar. 

Nomogram för att beräkna risk för extraprostatisk cancer, spridning till lymfkörtlar och risk för återfall. 

Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Prostatacancerförbundet. 

Nationellt vårdprogram för patienter med cancer, för cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Riktlinjer för patologi, prostatacancer utformade av KVAST. 

Råd om vård från Sveriges regioner. 

Det europeiska urologsällskapets (EAU:s) riktlinjer för prostatacancer.

NCCN guidelines prostate. 

Svenska palliativregistret.

Nationella vårdplanen för palliativ vård, ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede. 

Cancerfonden.

Cancerrehabfonden.

”Den ofrivillige resenären”, en bok för patienter med spridd cancer och deras närstående.

”Sex, samliv och prostatacancer” av Carina Danemalm Jägervall och Ola Bratt. Boken kan beställas via Prostatacancerförbundets prostatacancerforbundet.se eller den lokala prostatacancerföreningen.

Nära cancer. Sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. 

Prostatacancerpodden.

Nästa kapitel
24 Vårdprogramgruppen