Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

Om PSA-prov för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede”, utgiven av RCC i samverkan och 1177

Regionala cancercentrum i samverkans satsning på standardiserade vårdförlopp

Kontaktsjuksköterska i cancervården

Individuella vårdplaner i cancervården – Min vårdplan

Nationellt samordnat införande av nya läkemedel

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

National Institutes of Health (NIH), översikt över kliniska prövningar

Nomogram för att beräkna risk för extraprostatisk cancer, spridning till lymfkörtlar och risk för återfall

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancerförbundet

Nationella vårdprogram för patienter med cancer, för cancerrehabilitering
och för palliativ vård

Riktlinjer för patologi, prostatacancer utformade av KVAST

Råd om vård från Sveriges regioner

De europeiska specialistföreningarnas riktlinjer för prostatacancer

Svenska palliativregistret

Nationella vårdplanen för palliativ vård, ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede

Cancerfonden

Cancerrehabfonden

Den ofrivillige resenären”, en bok för patienter med spridd cancer och deras närstående

”Sex, samliv och prostatacancer” av Carina Danemalm Jägervall och Ola Bratt. Boken kan beställas via Prostatacancerförbundet eller den lokala prostatacancerföreningen. Den finns också tillgänglig på nätet: skrift-om-sexuell-rehab_low_skyddad.pdf

Nära cancer. Sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.

Prostatacancerpodden