Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

Socialstyrelsens broschyr: ”Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer”

Regionala cancercentrum i samverkans satsning på standardiserade vårdförlopp

Kontaktsjuksköterska i cancervården

Individuella vårdplaner i cancervården – Min vårdplan

Nationellt samordnat införande av nya läkemedel

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

National Institutes of Health (NIH), översikt över kliniska prövningar: www.clinicaltrials.gov/

Nomogram för att beräkna risk för extraprostatisk cancer, spridning till lymfkörtlar och risk för återfall

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancerförbundet

Nationella vårdprogram för patienter med cancer, för cancerrehabilitering  och för palliativ vård.

Riktlinjer för patologi, prostatacancer utformade av KVAST

Råd om vård från Sveriges regioner

Det europeiska urologsällskapets (EAU:s) riktlinjer för prostatacancer

NCCN guidelines prostate

Svenska palliativregistret

Nationella vårdplanen för palliativ vård, ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede.

Cancerfonden

Cancerrehabfonden

Den ofrivillige resenären”, en bok för patienter med spridd cancer och deras närstående.

”Sex, samliv och prostatacancer” av Carina Danemalm Jägervall och Ola Bratt. Boken kan beställas via Prostatacancerförbundets prostatacancerforbundet.se eller den lokala prostatacancerföreningen.

Nära cancer. Sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. 

Prostatacancerpodden