Till sidinnehåll

Patientinformation: Egenvård

Du kan göra en hel del själv för att du ska fortsätta att må så bra som möjligt. Vi har samlat några råd här. Du kan även läsa mer på Socialstyrelsen/Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Motion

En halvtimmes rask promenad eller motsvarande motion tre gånger i veckan gör gott för både kroppslig och själslig hälsa. Om du rör dig mycket minskar din risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Försök att sitta och ligga så lite som möjligt under dagen. Om du har hormonbehandling är det viktigt att du håller igång kroppen så mycket du kan. Motion och lätt styrketräning minskar risken för att dina muskler ska försvagas och för att ditt skelett ska urkalkas och blir skört. Motion kan även minska svettningar och värmevallningar. Hälso- och sjukvården även kan ge stöd för att öka fysisk aktivitet. Om du tror att du borde öka din fysiska aktivitet kan du diskutera detta med din kontaktsjuksköterska eller med din allmänläkare.

Rökning

Rökning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, sexuella problem och många cancersjukdomar. Om du är rökare kan risken vara större att du dör som en följd av rökningen än att du dör av din prostatacancer. Rökstopp kan alltså vara den viktigaste åtgärden för din hälsa!

Rökstopp minskar dessutom risken för komplikationer efter operationer och kan öka effekten av strålbehandling.

Sjukvården erbjuder hjälp med rökstopp. Fråga din kontaktsjuksköterska var du kan få hjälp. Det finns även en nationell Sluta-röka-linje 020-84 00 00, Sluta-Röka-Linjen för dig som vill sluta med tobak.

Alkohol

Män som dricker mer än 14 standardglas alkoholhaltiga drycker i veckan löper risk att kroppen tar skada på sikt. Med standardglas menas t.ex. 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller 4 centiliter sprit. Om du behöver stöd för att förändra dina alkoholvanor kan du vända dig till din kontaktsjuksköterska, din vårdcentral eller den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48. 

Kost

Vi vet inte om förändringar i kosten kan bromsa förloppet av prostatacancer, men vi vet att kosten är viktig för hälsan i allmänhet och för hjärtat och blodkärlen i synnerhet. Forskning talar för att övervikt ökar risken för att drabbas av allvarlig prostatacancer och att stora mängder socker ofta leder till övervikt. Du kan läsa mer om kost på Livsmedelsverkets webbplats.

En del livsmedel och näringsämnen har i vetenskapliga undersökningar haft samband med en något lägre risk att utveckla prostatacancer, men resultaten var varit osäkra. Vi kan därför inte ge några rekommendationer om kost för att minska risken för prostatacancer. Exempel på sådant som undersökts är fet fisk, sojabönor, tomater, grönt te, linfrö, råg, kål, broccoli, gul lök och granatäpple.

För män som får hormonbehandling för prostatacancer är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med kalcium för att inte skelettet ska bli skört. Mjölk, fil och yoghurt, eller motsvarande vegetariska kalciumberikade produkter, är för många den största källan till kalcium. Två till fem deciliter per dag brukar räcka, beroende på vilken mat man äter för övrigt. Ost till en smörgås innehåller lika mycket kalcium som ett glas mjölk. Även bladgrönsaker och nötter är rika på kalcium.

Om du har problem med aptiten och ofrivilligt minskar i vikt, har svårt att äta varierad mat med frukt och grönsaker eller att få tillräckligt med kalcium, bör du prata med din kontaktsjuksköterska. Hen kan förmedla kontakt med en dietist, som kan ge dig individanpassade kostråd för att säkerställa energi- och näringsintaget.

Komplementär och alternativ medicin

Komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel. Därför avråder vi från att du använder sådan om du inte först har diskuterat med din läkare och fått besked om att den kan kombineras med din behandling. Du kan läsa mer på RCC:s webbsida.

Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer, hösten 2023