Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Patienter som behöver palliativ vård och palliativa insatser bör handläggas enligt det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Se det nationella vårdprogrammet i palliativ vård. Registrering av vården i livets slutskede görs på https://palliativregistret.se/

För mer specifika kommentarer avseende omvårdnad hänvisas till avsnitt 16.9. Avseende lindring av hormonella symtom vid metastaserat feokromocytom/paragangliom i avancerat sent skede, hänvisas till avsnitt 13.4.3 och tabell 11. På motsvarande sätt avseende patienter med metastaserad binjurebarkscancer, hänvisas till avsnitt 14.4.2 och 14.4.3, där lindring framförallt av symtom på hyperkortisolism kan fortsätta att övervägas utifrån patientens allmäntillstånd.