Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens (MDK)

Rekommendationer

  • Ett multidisciplinärt handläggande av patienter med melanom ger ett bättre omhändertagande. 
  • En lokal eller regional MDK bör finnas i varje region främst för att ge möjlighet att diskutera patienter med melanom i stadium III och IV. Utvecklingen av den medicinska behandlingen har gått snabbt de senaste åren både inom och utanför kliniska studier eftersom behandlingarna är dyra och ofta medför biverkningar, måste indikationerna vara tydliga och en rekommendation från en lokal eller regional tumörkonferens motiverar därför bättre behandlingsbeslutet i det enskilda fallet.

Följande funktioner bör medverka vid MDK:

  • kirurg/plastikkirurg/huvud- och halskirurg
  • onkolog
  • patolog
  • dermatolog (MDK 1)
  • radiolog/nuklearmedicinare
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

För alla patienter med melanom i stadium III och IV bör beslut om fortsatt utredning och behandlingsrekommendation fattas vid MDK. Patienter med stadium I och II behöver vanligen inte diskuteras på MDK men kan tas upp vid särskilda frågeställningar, eftergranskningar eller vid möjlighet till inklusion i kliniska studier. 

Tumören ska klassificeras enligt den senaste TNM-klassifikationen enligt tabell 4 och 5 (UICC 8 2017/AJCC 8 2017) (Gershenwald JE, 2017; Malignant Melanoma of Skin. In: TNM Classification of Malignant Tumours, 2017). Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och dess närstående, om patienten önskar det.

Det finns europeisk konsensus som rekommenderar handläggning av patienter med melanom i multidisciplinära team bestående av kirurger, dermatologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor, patologer, röntgenologer/nuklearmedicinare samt vid behov andra specialiteter (Garbe et al., 2010). Konferensen är ett lämpligt forum för att diskutera och överväga olika aspekter och alternativa behandlingsvägar. Konferensen utgör även ett forum för utbildning. Detta gäller framför allt patienter med metastaserat melanom där nya effektiva behandlingar erbjuds som kan påverka sjukdomen i mycket större utsträckning än tidigare. Inklusionen i kliniska studier blir bättre om patienter diskuteras på en MDK. 

Konferensen kan även fungera som kvalitetskontroll för kirurgin (SNB), PAD (eftergranskningar, kompletteringar, SN-histopatologi) och bilddiagnostik (eftergranskning och demonstration av relevanta bildundersökningar och funktionsmedicinska undersökningar) och för diskussion av bästa palliativa behandling samt fungera som en viktig undervisningsplattform.

Patienter med okänd primärtumör och misstanke om melanommetastas kräver ofta diskussion kring bedömningen för att slippa onödiga undersökningar och snabbt få tillgång till adekvat behandling. Det gäller också särskilda patientgrupper såsom barn och gravida eller vid vissa typer av melanom och primärlokaler, t.ex. akralt, som kräver en modifiering av rekommenderade sidomarginaler. Se även avsnitt 9 Kirurgisk behandling.

Konferensen kan vara videobaserad eller utgöra en regional konferens för speciellt komplicerade fall där flera sjukhus kan delta samtidigt.

Nästa kapitel
9 Kirurgisk behandling