Till sidinnehåll

Bilaga 1. Definition performance status enligt WHO

0 – Klarar all normal aktivitet utan begränsning.

1 – Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar.

2 – Är uppegaående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar.

3 – Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar.

4 – Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.