Till sidinnehåll

Palliativ vård

Specifik omvårdnad för HH-cancer, se kapitel 11.

Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.