Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Palliativ vård syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Se det nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt avsnitt 15.5 Specifik omvårdnad vid huvud- och halscancer.