Till sidinnehåll

Bilaga 6. Särskilt tandvårdsbidrag och F-tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget; dock krävs ett läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med den 1 januari och den 1 juli varje år.

F-tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Patienterna betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården och räknas in högkostnadsskyddet. 

F9 Orofacial funktionsnedsättning   

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Patienten har på grund av sin orala funktionsnedsättning svårt att sköta sin munhygien, vilket ger en ökad kariesrisk. Nedsatt gapförmåga kan också innebära stora svårigheter att genomgå tandbehandling.

  • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
  • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas. Läs mer under www.eFHB-Förhandsbedömning.
  • Tandvårdsstödet omfattar en undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
  • Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.
  • Giltighetstid: F9 gäller i fyra år från utfärdandet.
  • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Det gäller dock inte ugna vuxna och personer som fyllt 85 år. 

SOSFS 2012:17 Bilaga (2012-12)