Till sidinnehåll

Bilaga 6. Särskilt tandvårdsbidrag och F-tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget; dock krävs ett läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.

För mer information om tandvårdbidraget, se förskringskassan.se.

Länk för läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.

F-tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Patienter med orofacial funktionsnedsättning kan ha rätt till F-tandvård, vilket innebär ett högkostnadsskydd.

Särskilt tandvårdsstöd innebär att patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Behandlingsperioden avser kalenderår.

F9 Orofacial funktionsnedsättning  

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Patienten har på grund av sin orala funktionsnedsättning svårt att sköta sin munhygien, vilket ger en ökad karies­risk. Nedsatt gapförmåga kan också innebära stora svårigheter att genomgå tandbehandling.

Länk till läkarintyg för F-tandvård.