Till sidinnehåll

Nivåstrukturering

Vid misstänkt cancer inom huvud- och halsområdet ska patienten omgående remitteras till en ÖNH-klinik eller ÖNH-specialist (oftast på patientens hemorts­sjukhus) för utredning. För översiktligt flödesschema, se figur 13.

Utredningen bör följa vårdprogrammet och bedrivs vanligtvis polikliniskt, se avsnitt 8.2 för stödfunktioner. Vid komplicerade utredningar kan det vara effektivt att patienten utreds inne­liggande.

Alla patienter med HH-cancer, undantag T1 läppcancer, ska få sin behand­lings­­­rekommendation på en multidisciplinär konferens (MDK) vid ett av landets 7 universitets­sjukhus. År 2021 diagnostiserades drygt 1700 nya fall av HH-cancer i landet. På MDK diskuteras även återfall.

Beslutet innefattar även var behandlingen ska genomföras. För resurser och stödfunktioner, se Kapitel 10.

Den kirurgiska behandlingen är centraliserad till ÖNH-klinikerna vid landets universitetssjukhus (undantag T1 läppcancer). Knappt hälften av patienterna genomgår kirurgi som första behandling vid HH-cancer. Kirurgisk behandling vid HH-cancer kräver kompetens inom hela huvud- och halsområdet, men är vanligare vid läpp-, spottkörtel- och munhålecancer. För viss kirurgi med mycket låg frekvens kan det finnas anledning att öka det kirurgiska samarbetet mellan universitets­sjukhusen. 

Över hälften av HH-cancerpatienterna genomgår strålbehandling som första behandling. Att genomföra strålbehandling kräver hög medicinsk kompetens och dyr utrustning, som ska uppdateras när ny teknik finns tillgänglig. I dag strål­behandlas HH-cancer på universitetssjukhusen och på de länssjukhus där nödvändig kompetens och utrustning finns. Detta bidrar till att SVF-målet till behandlingsstart i högre grad kan uppnås.

Medicinsk behandling, som en del av en kurativt syftande behandling, ska skötas av den behandlande onkologiska kliniken. När behandlingen är en del i en palliativ behandling, bör den kunna skötas vid ett länssjukhus, för att erbjuda behandling närmare hemorten. Om det är möjligt, beror på vilken behandling som ska ges och den tillgängliga onkologiska kompetensen.

Alla patienter med HH-cancer följs regelbundet i 5 år efter avslutad behandling av ÖNH-läkare eller onkolog. I rehabiliteringsprocessen krävs ofta multi­dis­ci­plinär kompetens med till exempel kontaktsjuksköterska, dietist, logoped, fysio­­­­terapeut, käkkirurg, arbetsterapeut, kurator, psykolog och sexolog. An­svaret kan variera mellan behandlande enhet och hemortssjukhuset beroende av tillgänglig kompetens. Om möjligt bör rehabiliteringen ske nära hemorten.

Figur 13. Flödesschema vid huvud- och halscancer.image2c867.png