Till sidinnehåll

Bilaga 3. Bedömning av allmäntillståndet (performance status)

WHO

 

Asymtomatisk – klarar normal
aktivitet utan restriktioner

0

Klarar inte fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

1

Klarar egenvård, men inte arbete. Uppegående mer än halva dagen.

2

Klarar delvis egenvård. Sängeller rullstolsbunden mer än halva dagen.

3

Klarar inte egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

4

Död

5

Karnofsky

100

Asymtomatisk

90

Klarar normal aktivitet. Milda sjukdomssymtom.

80

Klarar med svårighet normal aktivitet. Måttliga symtom.

70

Klarar egenvård, men inte normal aktivitet.

60

Klarar det mesta av egenvård med viss hjälp.

50

Behöver betydande hjälp och omvårdnad.

40

Kräver särskild omvårdnad, uttalad funktionsinskränkning.

30

Kräver sjukhusvård, men är inte kritiskt sjuk.

20

Sjukhusvårdad, kräver aktiv vård/behandling.

10

Döende

0

Död