Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Tumörklassifikation

TNM-klassifikation och stadieindelning görs enligt UICC (International Union Against Cancer), TNM-classification of malignant tumours, 8th edition. Edited by James D. Brierley et al., 2017
(AJCC Cancer Staging Manual, 2017). Klassifikation för varje diagnosgrupp redovisas i den tumörspecifika delen.

Nästa kapitel
9 Behandling vid huvud- och halscancer