Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vårdprogrammet är kopplat till Svenskt kvalitetsregister för HH-cancer (SweHNCR) där följande kvalitetsindikatorer följs:

Processindikatorer

Mål

Registrets täckningsgrad gentemot cancerregistret

> 97 %

Ledtid från remissankomst till MDK

Medianvärde 23 dagar

Ledtid från MDK till kirurgisk behandling

Medianvärde 12 dagar

Ledtid från MDK till onkologisk behandling

Medianvärde 20 dagar

Behandlingsbeslut på MDK

> 95 %

Andel patienter som varit på tumörkontroll

> 95 %

 

 

Resultatindikatorer

 

Andel tumörfria efter kurativt syftande avslutad primärbehandling

> 90 %

Andel recidiv 3 år efter diagnos efter varit tumörfri

< 20 %

Relativ 5-årsöverlevnad

70 %