Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 3. Kortfattad preparatöversikt vid medicinsk tumörbehandling

Nästa kapitel
Bilaga 4. Översikt över palliativa regimer vid skivepitelcancer och spottkörtelcancer