Till sidinnehåll

Bilaga 5. Behandlingar under utveckling

Elektrokemoterapi

Elektrokemoterapi (EKT) är en lokal cytostatikabehandling där det intra­cellulära upptaget ökas med hjälp av ett lokalt applicerat elektriskt fält (1). De cellgifter som används är cisplatin (potentieras cirka 40 gånger) och bleomycin (potentieras flera 100 gånger)(2). EKT har 3 kända effekter: En direkt cyto­toxisk effekt på de exponerade tumörcellerna, en antivaskulär effekt och, i vissa fall, en immunstimulerande antitumoral effekt (1, 3).

Behandlingen är godkänd i EU för palliativ behandling av kutana metastaser och huvud- och halscancerrecidiv efter multimodal behandling i enlighet med behandlingsprotokollet ESOPE (European Standard Operation Protocol for Electrochemotherapy)(1). EKT-behandling av kutana metastaser rekommen­deras också i NICE guidelines (4). I en europeisk multicenterstudie av loko­regionala huvud och halscancerrecidiv rapporterades en objektiv behandlings­respons i 56 % av fallen med en komplett respons på 19 % (5).

I huvud och halsområdet sker EKT-behandling uteslutande under narkos med muskelrelaxation för att undvika ryckningar i armar och ben. Cellgiftet ges antingen intravenöst (bleomycin) eller intratumoralt (cisplatin eller bleomycin). Intravenös administration är vanligast vid behandling av tidigare opererad och/eller strålbehandlad vävnad samt vid behandling av flera metastaser. Tumören med marginal penetreras m.h.a. en nålapplikator som levererar ett kortvarigt elektriskt fält. Efter behandling genomgår behandlingsområdet tre faser: demarkering, nekros/avstötning och läkning. På grund av behandlingens antivaskulära effekt har behandlingen ofta en god blodstillande effekt på diffust blödande tumörytor (2).

Komplikationer till behandlingen är ofta relaterad till behandlings­lokalisa­tionen. Det har rapporterats dödsfall vid EKT-behandling i anslutning till A. carotis (6). Ultraljudsguidning rekommenderas i dessa fall.

EKT-behandling utförs idag på Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitets­sjukhuset i Göteborg och på ÖNH-sektionen, VO Huvud, hals och plastikkirurgi, universitetssjukhuset i Örebro.

Referenser

  1. Mir LM, Gehl J, Sersa G, Collins CG, Garbay J-R, Billard V, et al. Standard operating procedures of the electrochemotherapy: Instructions for the use of bleomycin or cisplatin administered either systemically or locally and electric pulses delivered by the CliniporatorTM by means of invasive or non-invasive electrodes. European Journal of Cancer Supplements. 2006;4(11):14–25.
  2. Gehl J, Skovsgaard T, Mir LM. Enhancement of cytotoxicity by electropermeabilization: an improved method for screening drugs. Anti-cancer drugs. 1998;9(4):319–25.
  3. Jarm T, Cemazar M, Miklavcic D, Sersa G. Antivascular effects of electrochemotherapy: implications in treatment of bleeding metastases. Expert review of anticancer therapy. 2010;10(5):729–46.
  4. https://www.nice.org.uk/guidance/ipg446
  5. Plaschke CC, Bertino G, McCaul JA, Grau JJ, de Bree R, Sersa G, Occhini A, Groselj A, Langdon C, Heuveling DA, Cemazar M, Strojan P, Leemans CR, Benazzo M, De Terlizzi F, Wessel I, Gehl J. European Research on Electrochemotherapy in Head and Neck Cancer (EURECA) project: Results from the treatment of mucosal cancers. Eur J Cancer. 2017 Dec;87:172–181. doi: 10.1016/j.ejca.2017.10.008. PMID: 29156298.
  6. Landström F, Kristiansson S, Appelros P. Neurological Complications After Electrochemotherapy Treatment in the Head and Neck Area. Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3519–3522. doi: 10.21873/anticanres.15139. PMID: 34230147.