Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Aggressiva B-cellslymfom

Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2021-03-30.

Standardiserat vårdförlopp maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.