Till sidinnehåll

Symtom och tidig utredning

7.1

Symtom och kliniska fynd

Symtomen vid aggressiva B-cellslymfom uppkommer vanligen under en kort tidsperiod på veckor upp till några månader. Särskilt vid Burkittlymfom uppträder symtomen under en kort tidsrymd. Sjukdomen kan uppträda som tumörer, vanligast i lymfkörtlar, men även i andra organ.

Vanliga debutsymtom är

  • förstorade lymfkörtlar (≥1,5 cm)
  • trötthet
  • sjukdomskänsla
  • ofrivillig, oförklarad viktnedgång (>10 %)
  • nattsvettningar
  • feber

De tre sista symtomen klassas som s.k. B-symtom.

Symtomen vid primärt CNS-lymfom betingas av lokalisationen i CNS. Vanligt förekommande symtom är minnesstörningar, personlighetsförändring, fokala neurologiska bortfall och epileptiska anfall.

7.2

Ingång till standardiserat vårdförlopp