Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

23.1

Kvalitetsindikatorer

De viktigaste kvalitetsindikatorerna i Hypofysregistret är:

 1. Har behandling lett till a) biokemisk kontroll (med eller utan medicinsk behandling), b) eliminerad (inte synlig) tumör, c) eliminerad eller minskad tumörinducerad påverkan på synskärpa och synfält, och d) undvikande av nytillkomna behandlingskrävande hormonbrister.
 2. Andel komplikationer till behandlingen.
 3. Antal reoperationer.
 4. Arbetsförmåga efter behandling.
 5. Patientupplevd livskvalitet.
 6. Andel som handläggs via multidisciplinär konferens.
 7. Ledtid från operationsbeslut till operationsdatum.
 8. Dödlighet.
23.2

Målnivåer

De viktigaste målnivåerna i hypofysregistret är:

 1. Öka inrapportering så att minst 80 % av samtliga patienter är anmälda till Hypofysregistret inom 3 månader från diagnos (vanligen MR eller DT hypofys).
 2. Minst 80 % av alla patienter med stora icke hormonproducerande hypofystumörer med synpåverkan, stora prolaktinom (≥10 mm), samt alla patienter med akromegali, Cushings sjukdom och kraniofaryngiom ska diskuteras på MDK.
 3. Öka uppföljningsfrekvens till minst 80 % fem år efter diagnos.
 4. Minst 80 % biokemisk kontroll för patienter med akromegali och Cushings sjukdom 5 år efter diagnos.
 5. Minst 95 % av samtliga operationer registreras.
 6. Minst 95 % av alla strålbehandlingar registreras.