Till sidinnehåll

Sammanfattning

Varje år diagnostiseras mer än 500 patienter med hypofystumörer i Sverige. Även om majoriteten av tumörerna är histologiskt godartade så kan konsekvenserna av själva tumören ha stor inverkan på patienternas livskvalitet, både genom påverkan på syn och hormonproduktion, samt genom konsekvenser av den behandling som krävs. Av stor betydelse är att samtliga patienter med hypofystumörer genomgår en strukturerad utredning, för att vården ska kunna erbjuda den behandling som bedöms som mest adekvat för den enskilde individen.

Vi anser att vårdprogrammet är viktigt för att svenska patienter med hypofystumörer ska utredas och behandlas på ett likartat sätt, oavsett var i landet de bor. I vårdprogrammet finns rekommendationer för bland annat hur de biokemiska, radiologiska och patologiska diagnoserna ställs på ett optimalt sätt, vilka behandlingsalternativ som är mest lämpliga utifrån tumörtyp, storlek och utbredning, samt hur patienterna följs upp. Vårdprogrammets rekommendationer är också viktiga för att undvika onödiga undersökningar hos patienter med mindre förändringar i hypofysen, ändringar som inte kommer att påverka patienternas hälsa.