Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

27.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen för vårdprogrammet består av en ordförande, en representant från varje sjukvårdsregion samt en patologirepresentant och en omvårdnadsrepresentant. Övriga medlemmar består av en multiprofessionell grupp som representerar de olika vårdnivåer som är engagerade i patienternas vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

27.2

Vårdprogrammets nationella arbetsgrupp

Ordförande

Oskar Ragnarsson, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Övriga medlemmar i styrgruppen

Pia Burman, överläkare/docent, endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Per Dahlqvist, överläkare/docent, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Britt Edén Engström, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bertil Ekman, överläkare/docent, Endokrinmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Charlotte Höybye, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thomas Skoglund, överläkare/docent, neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Olivera Casar-Borota, överläkare/docent, patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cecilia Follin, sjuksköterska/docent, VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Forsgren, diagnoskoordinator, vårdprogramhandläggare, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

27.3

Vårdprogramgruppens övriga medlemmar

Linda Allvin, specialistsjuksköterska, neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping

Peter Bang, överläkare/professor, barnendokrinologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Sophie Bensing, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Daniel Bengtson, överläkare/medicine doktor, endokrinologi, Länssjukhuset Kalmar

Per Bergström, överläkare/medicine doktor, onkologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Katarina Berinder, överläkare/medicine doktor, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Isabella Björkman Burtscher, överläkare/professor, neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Henrik Borg, överläkare/medicine doktor, endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Elfving, överläkare/docent, barnendokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Eva Marie Erfurth, överläkare/professor, endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Helena Filipsson, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hans Fors, överläkare/medicine doktor, Sektionen för endokrinologi, Barnkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petter Förander, överläkare/docent, ME Neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thomas Gjutarnäfve, patientrepresentant, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Maria Halldin Stenlid, överläkare/medicine doktor, ME Högspecialiserad barnmedicin 2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Per Karlsson, överläkare, neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping

Lars-Owe Koskinen, överläkare/professor, neurokirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Carina Nordén, specialistsjuksköterska, neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping

Daniel S. Olsson, specialistläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikaela Olsson, patientrepresentant, Regionalt cancercentrum Mellansverige

Tommy Olsson, överläkare/professor, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Maria Petersson, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Poluha, överläkare/medicine doktor, Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Siesjö, överläkare/professor, neurokirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Penelope Trimpou, överläkare/medicine doktor, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Frank Träisk, överläkare/medicine doktor, neurooftalmologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm

Erika Tsatsaris Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jeanette Wahlberg, överläkare/docent, Endokrinmedicinska kliniken och Endokrinologi, Universitetssjukhuset i Linköping och Universitetssjukhuset i Örebro

Johan Wikström, överläkare/professor, neuroradiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Maria Wärn, sjuksköterska, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna-Karin Åkerman, överläkare, Medicinkliniken, Sektionen för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro

27.4

Adjungerade författare

Henrik Bergquist, överläkare/docent, Öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Thomas Brännström, överläkare/professor, Laboratoriemedicin Västerbotten/Avdelningen för klinisk patologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Inga Gudinaviciene, överläkare, patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kerstin Hellgren, överläkare/docent, ME Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Birgitta Johansson, psykolog/docent, neuropsykologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Angelica Lindén Hirschberg, överläkare/professor, gynekologi/obstetrik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Katarina Link, överläkare/medicine doktor, endokrinologi/andrologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Thomas Olsson Bontell, specialistläkare, patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Angeliki Papagiannopoulou, överläkare, patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Alia Shamikh, överläkare, patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Emma Tham, överläkare/medicine doktor, genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

27.5

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Christina Dahlgren, sjuksköterska, Endokrinmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Olafur Gudjonsson, överläkare/medicine doktor, neurokirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jenny Tiberg, sjuksköterska, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petra Witt Nyström, överläkare/medicine doktor, onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anna Ericsson, patientrepresentant, Regionalt cancercentrum Mellansverige

Lena Rollof, barnsjuksköterska, barnendokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

27.6

Jäv och andra bindningar

Oskar Ragnarsson, ordförande, har suttit med i advisory board för HRA Pharma Rare Diseases (ketokonazol och metyrapon) och Recordati (osilodrostat) men inte deltagit i några diskussioner rörande rekommendationer i vårdprogrammet gällande användning av dessa läkemedel.

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

27.7

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Oskar Ragnarsson till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Beredningsgruppen, ordnat införande medicinteknik, NSG läkemedel och medicinteknik
 • Dietisternas Riksförbund (DRF)
 • Läkemedelscentrum Umeå
 • NAC (Nationell Arbetsgrupp Cancerläkemedel)
 • NAG för Cancergenomik och Molekylär patologi
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Svensk Neurokirurgisk Förening
 • PNR RCC Väst
 • PrimärvårdsKvalitet
 • RCC NAG Prevention
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Samordningsråd Rehabilitering VGR
 • SFPO
 • Svensk förening för neuroradiologi
 • Svensk förening för Sexologi, SfS
 • Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskor i cancervård och Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening
 • Svenska Hjärntumörföreningen
 • Vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering
 • Regionhälsan VGR
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svenska Endokrinologföreningen
 • TLV
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.