Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

26.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Styrgruppen för vårdprogrammet består av en representant från varje regionalt cancercentrum, en ordförande samt en patologirepresentant och en omvårdnadsrepresentant. Övriga medlemmar består av en multiprofessionell grupp som representerar de olika vårdnivåer som är engagerade i patienternas vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

26.2

Vårdprogrammets styrgrupp

Ordförande

Oskar Ragnarsson, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Övriga medlemmar i styrgruppen

 • Pia Burman, överläkare/docent, Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Olivera Casar-Borota, överläkare/docent, Patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Per Dahlqvist, överläkare/docent, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Christina Dahlgren, sjuksköterska, Endokrinmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Britt Edén Engström, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi och diabetes,  Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bertil Ekman, överläkare/docent, Endokrinmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Maria Forsgren, diagnoskoordinator, vårdprogramhandläggare, Regionalt Cancercentrum, Stockholm Gotland
 • Charlotte Höybye, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Thomas Skoglund, överläkare/docent, Neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg   
26.3

Vårdprogramgruppens övriga medlemmar

 • Linda Allvin, specialistsjuksköterska, Neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Peter Bang, överläkare/professor, Barnendokrinologi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Sophie Bensing, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Daniel Bengtson, överläkare/medicine doktor, Endokrinologi, Länssjukhuset Kalmar
 • Katarina Berinder, överläkare/medicine doktor, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Isabella Björkman Burtscher, överläkare/professor, Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Henrik Borg, överläkare/medicine doktor, Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Maria Elfving, överläkare/docent, Barnendokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Eva Marie Erfurth, överläkare/professor, Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Helena Filipsson, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Cecilia Follin, sjuksköterska/docent, VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Hans Fors, överläkare/medicine doktor, Sektionen för endokrinologi, Barnkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Petter Förander, överläkare/docent, ME Neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Olafur Gudjonsson, överläkare/medicine doktor, Neurokirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Maria Halldin Stenlid, överläkare/medicine doktor, ME Högspecialiserad barnmedicin 2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Per Karlsson, överläkare, Neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Lars-Owe Koskinen, överläkare/professor, Neurokirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Carina Nordén, specialistsjuksköterska, Neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Daniel S. Olsson, specialistläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Tommy Olsson, överläkare/professor, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Maria Petersson, överläkare/docent, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Anna Poluha, överläkare/medicine doktor, Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Lena Rollof, barnsjuksköterska, Barnendokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Peter Siesjö, överläkare/professor, Neurokirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Jenny Tiberg, sjuksköterska, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Univeersitetssjukhuset, Göteborg
 • Penelope Trimpou, överläkare/medicine doktor, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Frank Träisk, överläkare/medicine doktor, Neurooftalmologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
 • Jeanette Wahlberg, överläkare/docent, Endokrinmedicinska kliniken och Endokrinologi, Universitetssjukhuset i Linköping och Universitetssjukhuset i Örebro
 • Johan Wikström, överläkare/professor, Neuroradiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Petra Witt Nyström, överläkare/medicine doktor, Onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Maria Wärn, sjuksköterska, ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Anna-Karin Åkerman, överläkare, Medicinkliniken, Sektionen för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro
26.4

Adjungerade författare

 • Henrik Bergquist, överläkare/docent, Öron-, Näs- och Halskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Thomas Brännström, överläkare/professor, Laboratoriemedicin Västerbotten/Avdelningen för klinisk Patologi, Norrlands Universitetssjukhust, Umeå
 • Anna Ericsson, patientrepresentant, Regionalt cancercentrum, Mellansverige
 • Thomas Gjutarnäfve, patientrepresentant, Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland
 • Inga Gudinaviciene, överläkare, Patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Kerstin Hellgren, överläkare/docent, ME Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Birgitta Johansson, psykolog/docent, Neuropsykologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Angelica Lindén Hirschberg, överläkare/professor, Gynekologi/Obstetrik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Katarina Link, överläkare/medicine doktor, Endokrinologi/Andrologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Thomas Olsson Bontell, specialistläkare, Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Angeliki Papagiannopoulou, överläkare, Patologi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Alia Shamikh, överläkare, Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Emma Tham, överläkare/medicine doktor, Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
26.5

Jäv och andra bindningar

Oskar Ragnarsson ordförande har suttit med i advisory board för HRA Pharma Rare Diseases (Ketokonazol och metyrapon) och Recordati (osilodrostat) men inte deltagit i några diskussioner rörande rekommendationer i vårdprogrammet gällande användning av dessa läkemedel.

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Stockholm-Gotland.

26.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Oskar Ragnarsson till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Cancersamordnare, Region Dalarna
 • Dietister inom Onkologi
 • Endokrin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Endokrin, Universitetssjukhuset i Skåne, Lund
 • Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Kuratorer, Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Läkemedelsrådet Region Stockholm
 • ME Endokrin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • ME Neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • ME, Högspecialiserad Barnmedicin 2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Neurokirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Neurokirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköpings
 • Neurooftalmologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
 • Norra Sjukvårdsregionen
 • Onkologiska kliniken och strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar
 • Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Palliativa sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Patient- och närståenderådet, RCC, Syd
 • Patient- och närståenderådet, RCC, Väst
 • Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Primärvårdsrådet och Närhälsa VGR
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Östergötland
 • Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Strålbehandlingsavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk Kuratorsförening
 • Svensk Neurokirurgisk förening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • SVF-samordnare Nära vård och hälsa
 • SWEDPOS
 • Vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.