Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Endast 0,2 % av alla hypofystumörer sätter metastaser. Elakartade hypofystumörer är således mycket ovanliga. De enstaka patienter som behöver palliativ vård och palliativa insatser bör handläggas enligt det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Se det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.