Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Information till dig som har fått diagnosen kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en sjukdom med ett mycket varierande förlopp. Många har inte haft symtom av sjukdomen före diagnos. Sjukdomen upptäcks ofta av en slump då man i blodprover, som tagits av en annan anledning, hittat ett förhöjt antal vita blodkroppar, vilket leder till en vidare utredning. Andra gånger upptäcks sjukdomen på grund av att man upptäckt en förstorad lymfkörtel.

Om sjukdomen inte ger några besvärande symtom och kroppslig undersökning samt övriga blodprover är bra ska sjukdomen inte behandlas. Stora undersökningar har visat att detta inte är till någon nytta för patienten. Istället bör sjukdomen följas regelbundet med provtagningar och läkarbesök. Att ha en kronisk sjukdom som inte behandlas kan väcka oro och frågor både hos patient och anhöriga. Det är viktigt att man som patient diskuterar detta med sin läkare och kontaktsjuksköterska. Ibland kan det också vara skönt att få prata med någon utomstående om sina tankar och känslor kring sjukdomen, antingen med någon som står dig nära eller med någon utomstående, exempelvis en kurator.

Du som är patient med KLL utan behandling bör ta kontakt med den klinik som sköter kontroller av din sjukdom om du upplever följande besvär: tilltagande trötthet som inte har någon naturlig förklaring, kraftiga nattliga svettningar som håller i sig i flera veckor, fyllnadskänsla i buken och förstorade lymfkörtlar, ofrivillig viktnedgång och upprepade feberepisoder utan andra infektionssymtom.

Sjukdomen i sig kan ge en ökad mottaglighet för infektioner. Detta skiljer sig dock åt från patient till patient, och hur mottaglig för infektioner just du är måste du höra med din behandlande läkare och sjuksköterska Det kan även vara önskvärt att du och dina närstående vaccinerar er mot säsongsinfluensa. Om du har ett nedsatt immunförsvar bör du för att minska infektionsrisken tänka på att hålla en god handhygien, framför allt i samband med måltider och efter toalettbesök. Undvik att umgås med personer som har pågående infektioner när du är som mest mottaglig för infektioner.

Risken för hudcancer är ökad när man har KLL. Om du får nya hudförändringar visa upp dem för din läkare.

Har du några funderingar kring din behandling eller din sjukdom är det viktigt att du berättar detta för din läkare eller sjuksköterska.

Nästa kapitel
Information till dig som behandlas för kronisk lymfatisk leukemi