Till sidinnehåll

Primär prevention

Rekommendation om primärpreventiva åtgärder kan inte ges då orsaken till sjukdomen är en kombination av genetisk predisposition och exponering för faktorer i omgivningen. Inverkan av exempelvis exogena faktorer går ej att uppskatta hos varje enskild person 5. Det är därför ytterst svårt att ge förebyggande råd. Som nämnts ovan finns ingen indikation för vare sig allmän eller riktad screening för KLL-sjukdomen.