Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Information till dig som behandlas för kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en sjukdom som har olika förlopp hos olika individer, och behandlas olika beroende på patientens riskfaktorer och allmäntillstånd. Det vanligaste är dock att ge en behandling som består av en kombination av en eller två olika cytostatika tillsammans med en sorts antikropp.

Cytostatika ger biverkningar i benmärgens funktion, så att kroppen producerar lägre antal röda och vita blodkroppar samt lägre antal trombocyter (de som gör att blodet stelnar vid blödning). Detta innebär ofta att man upplever en ökad trötthet, blir mer infektionskänslig och lättare får blåmärken eller blöder lättare. Om påverkan blir uttalad kan det vara aktuellt att ge blod, både koncentrat av erytrocyter (röda blodkroppar) och/eller trombocyter.

Alternativ till behandling med cytostatika och antikroppar är kontinuerlig tablettbehandling med så kallade B-cellsreceptorhämmare (Imbruvica® eller Zydelig®) och i vissa fall bcl2-hämmare (Venoclyxto®)

Vid behandling med B-cellsreceptorhämmare kan dessa under den första behandlingstiden ge en ökning av antalet lymfocyter i blodet, vilket inte skall ses som tecken på ökad sjukdomsaktivitet. Andra vanliga biverkningar är diarré (vanligen mild och övergående) samt ökad blödningsbenägenhet (lättare att få blåmärken). Detta innebär att läkemedlet kan behöva sättas ut några dagar före samt efter eventuella operationer. Den vanligaste biverkan av bcl2-hämmare är sänkta blodvärden, vilket följs av behandlande läkare.

Sjukdomen i sig samt även behandlingen kan försämra kroppens immunförsvar. Det skiljer sig åt från patient till patient och över tid hur mottaglig man är för infektioner, så hör med din behandlande läkare och sjuksköterska vad som gäller för just dig. För att minska risken att få infektioner bör du hålla en god handhygien, framför allt i samband med måltider och efter toalettbesök. Undvik att umgås med personer som har pågående infektioner, och om möjligt större folksamlingar när du är som mest mottaglig för infektioner. Det kan även vara så att du rekommenderas att undvika vissa livsmedel, exempelvis opastöriserade mjölkprodukter, rå fisk och rått kött under en tid. Du bör också hålla en god munhygien, genom att använd en mjuk tandborste med mild tandkräm och försiktigt rengöra mellan tänderna varje dag. Du bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker, och även föreslå dina närmaste närstående att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Din läkare kan ge dig råd om du känner dig tveksam.

Om du är under behandling och speciellt om du har låga vita blodkroppar är det viktigt att du omedelbart hör av dig till ditt sjukhus om du får feber över 38,0°C, hosta, andfåddhet, blödningar, blåsor i huden (bältros) eller andra nya sjukdomssymtom. Kontaktuppgifter finns i din vårdplan. Då görs en bedömning av hur du mår, om prover och odlingar behöver tas och om antibiotika behövs sättas in.

Cytostatika kan även ge andra biverkningar utöver de på benmärgsfunktionen. Cytostatika som används vid KLL ger vanligtvis inte håravfall. Däremot förekommer illamående. Därför kommer du att få förebyggande läkemedel mot detta i samband med dina behandlingar, samt tabletter eller recept att hämta ut som du kan ta hemma efteråt. Det är viktigt att du följer de rekommendationer du får angående dina läkemedel mot illamående, då det är lättare att förebygga än att komma åt ett illamående som redan har uppstått. Om du upplever att du ändå mår illa, har svårt att ta tabletterna, eller får svårt att få i dig mat och dryck är det viktigt att du berättar detta för din vårdpersonal. Ibland kan det vara enklare att få i sig kalla, lätta rätter i mindre portioner, men att istället äta lite oftare.

Vid behandling med ibrutinib ses en viss ökad risk för s.k. förmaksflimmer. Upplever du snabb och/eller oregelbunden hjärtrytm bör du diskutera det med din behandlande läkare. Ibrutinib påverkar också trombocytfunktionen vilket kan leda till en ökad tendens till att få blåmärken och ibland andra blödningssymtom. Ska du genomgå kirurgi är det viktigt att du informerar om att du behandlas med ibrutinib med anledning av detta.

Under behandling kan du av flera olika orsaker uppleva att du blir tröttare än vanligt. Dels på grund av sjukdomen, men också på grund av din behandling och att dina röda blodkroppar är färre än normalt. Det kan vara bra att prioritera vilka aktiviteter du gör, om du inte känner att du orkar allt du vill eller behöver göra. När man är trött kan en tupplur på dagen och regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas.

Risken för hudcancer ökar när man har KLL. Om du får nya hudförändringar visa upp dem för din läkare.

Har du några funderingar kring din behandling eller din sjukdom är det viktigt att du berättar detta för din läkare eller sjuksköterska.

Nästa kapitel
Behandlingsregimer vid KLL