Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister i hematologi/onkologi utsedda av respektive sjukvårdsregioner.

I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länsenheter. Utöver detta har två erfarna sjuksköterskor deltagit i vårdprogramgruppens arbete.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Maria Strandberg, överläkare, Hematologen, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Region Stockholm Gotland
Jeanette Lundin, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Region Uppsala Örebro
Mattias Mattsson, överläkare, Hematologen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Region Norr
Birgitta Lauri, överläkare, Hematologen, Sunderby Sjukhus, Luleå

Region Sydöst
Kourosh Lotfi, docent, överläkare, Hematologen, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Region Väst
Per-Ola Andersson, överläkare, Hematologen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Region Syd
Daniel Roth, specialistläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Omvårdnadsrepresentanter
Gustaf Jansson, leg. sjuksköterska, Hematologen, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Jeanette Winterling, med dr och psykosocial sjuksköterska, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patologrepresentant 
Magnus Hultdin, docent, överläkare, Inst. För Medicinsk Biovetenskap, patologi, Umeå Universitet, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Patientföreträdare
Annette Persson, Blodcancerförbundet

21.3

Adjungerade författare

  • Hallgerdur Kristjansdottir, Specialist internmedicin och hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
  • Jenny Klintman, Specialistläkare hematologi, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Panagiotis Baliakas, leg. läkare, Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala
21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

  • Anders Österborg, professor, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Anna Bergendahl Sandstedt, överläkare, Hematologen, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
  • Claes Karlsson, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Karin Karlsson, överläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
21.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har bedrivits utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Samtliga medlemmar i vårdprogramsgruppen har lämnat jävsdeklarationer.

Hallgerdur Kristjansdottir har haft tidsbegränsade uppdrag för läkemedelsföretagen Abbvie (2019,2020) och Janssen Cilag (2020). RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer inklusive föreläsaruppdrag går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Information till dig som har fått diagnosen kronisk lymfatisk leukemi