Till sidinnehåll

Symtom och tidig utredning

7.1

Symtom och kliniska fynd

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet. Indikationen för mammografi eller ultraljudsundersökning bör vara generös på individer där utredningen på något viss inger misstanke om att det föreligger något avvikande. Vätskning från bröstvårtan är ett annat vanligt symtom som föranleder att kvinnor söker konsultation. Vid blodtillblandad vätska eller ensidig serös vätskning bör utredning ske. Ojämnheter, apelsinskalsliknande hud (”peau d´orange”) eller hudrodnad kan också vara symtom på bröstcancer. Andra symtom kan vara nytillkommen smärta eller andra obehag från brösten. Smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller ömhet i bröstmuskulaturen.

7.2

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Vid välgrundad misstanke om bröstcancer enligt det standardiserade vårdförloppet remitteras patienten till utredning, utifrån lokala rutiner. Aktuell information om inledande undersökningar och definition av välgrundad misstanke.