Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Målet med vårdprogrammet är att förbättra hela vårdkedjan för patienter med cancer i pankreas och säkerställa en jämlik vård i landet. 

Vidare är förhoppningen att vårdprogrammet och det nationella kvalitetsregistret för pankreas och periampullär cancer ska kunna detektera eventuella skillnader i vårdkvalitet och tillgänglighet i landet, och i så fall leda till förbättringar. 

För att genomföra detta och monitorera kvaliteten i landet har arbetsgruppen satt specifika mål för vårdprogrammet, vilka monitoreras via det nationella kvalitetsregistret. Kvalitetsindikatorer och målnivåer är närmare specificerade i kapitel 21.

I samband med den första utgåvan av detta nationella vårdprogram och under arbetet med det nationella kvalitetsregistret startades följande nationella samarbeten: 

  • SSPAC (Swedish Studygroup for Pancreatic Cancer) är en svensk studie- och forskningsgrupp med representanter från alla regioner och flertalet specialiteter. Gruppen har en translationell del och en klinisk del.
  • En nationell behandlingskonferens för speciellt komplicerade fall genomförs varje torsdag med flertalet regionklinker uppkopplade.
  • Samarbetande regionklinker har publicerat vetenskapliga publikationer.
  • Arbetsgruppen för det nationella vårdprogrammet har också deltagit mycket aktivt i starten av Cancerföreningen PALEMA som är den första patientföreningen inom området.

Dessa samarbeten har gett flera resultat som förhoppningsvis ska leda till en förbättrad vård och ett bättre omhändertagande av de drabbade patienterna. Under arbetet med detta vårdprogram och framöver är det allas önskan att ytterligare stärka detta samarbete.

Nästa kapitel
4 Bakgrund