Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer 

För att kallas multidisciplinär konferens ska deltagarna inkludera minst en kirurg, en onkolog och en radiolog som är specialiserade inom området. 

Kontaksjuksköterska ska närvara.

Det är också önskvärt att en patolog och en företrädare för palliativmedicin deltar.

Den multidisciplinära konferensen (MDK) bör vara navet för behandlingsrekommendationen för alla patienter med tumör i pankreas eller i det periampullära området, oavsett om behandlingen blir kurativt syftande eller får palliativ inriktning. Vårdprogrammets mål är att minst 90 % av alla patienter ska bedömas på en MDK. Denna ska ske så snart det finns ett beslutsunderlag, och enligt det standardiserade vårdförloppet ska den hållas inom 15 dagar från det att man fått en välgrundad misstanke om tumör i pankreas eller periampullärt. Behandlingsbeslutet tas sedan tillsammans med patienten vid ett personligt mottagningsbesök 7–14 dagar efter MDK (beroende på behovet av kompletterande utredning inklusive t.ex. vävnadsdiagnostik), enligt Standardiserat vårdförlopp. 

Det finns ingen tydlig, vedertagen definition av multidisciplinär konferens i detta sammanhang. I olika aktuella svenska vårdprogram beskrivs multidisciplinär konferens som att minst en specialist vardera inom två eller tre olika specialiteter ska delta. När det gäller pankreascancer ska kirurg, radiolog och onkolog ingå. Dessutom ska kontaktsjuksköterskan närvara. 

Nästa kapitel
12 Primär behandling