Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Bobby Tingstedt, docent, ordförande i vårdprogramgruppen. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Britt-Marie Karlson, med. dr, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala Örebro
 • Christoph Ansorge, med dr, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Nyköping, RCC Stockholm Gotland
 • Johan Haux, med. dr, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Onkologmottagningen, Kirurgiska kliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • Mikael Öman, docent, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Sam Ghazi, med.dr, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Patolog
 • Thomas Gasslander, docent, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, RCC Sydöst
 • Svein Olav Bratlie, med.dr, Arbetsgruppen för vårdprogrammet. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Björn Lindkvist, docent. Överläkare, gastroenterolog, Medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Bo Ohlin. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Bodil Andersson, docent. Specialistläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Carl M Hamilton. Ordförande i PALEMA, patientrepresentant
 • Claes Hjalmarsson, docent. Verksamhetschef, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset, Kalmar
 • Daniel Öhlund, bitr. lektor. ST-läkare onkologi, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Fredrik Swahn, med.dr. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Gunnar Eckerdal. Överläkare, smärtläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Hampus Klockhoff. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Johan Rosell, med.dr. Statistiker, RCC Sydöst
 • Kristina Karrman, med.dr. Specialistläkare, Klinisk genetik, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Lena Martin, med.dr. Dietist, Klinisk nutrition, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Magnus Bergenfeldt, docent. Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Malin Sund, professor Överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet & Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Marco del Chiaro, docent Överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Mats Andersson, med.dr Överläkare, Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Mats Hedberg, med.dr Överläkare, Kirurgiska kliniken, Mora Lasarett
 • Matthias Löhr, professor Gastroenterolog och GI-onkolog, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Nikolaos Kartalis, med.dr Överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Pehr Lind, docent Överläkare, Onkologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Pia Dellson Överläkare, Enheten för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
23.3

Adjungerade författare

Susanne Börjeson, bit. Professor. Sjuksköterska, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

23.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum Sydöst.

 

Nästa kapitel
Bilaga 1. Bilddiagnostik vid pankreascancer