Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Bobby Tingstedt, docent, ordförande i vårdprogramgruppen
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Bodil Andersson, docent, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Svein Olav Bratlie, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Nils Elander, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Thomas Gasslander, docent, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Sam Ghazi, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Patolog

Johan Haux, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Onkologmottagningen, Kirurgiska kliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Britt-Marie Karlson, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Akademiska Sjukhuset, RCC Uppsala Örebro

Elena Rangelova, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, RCC Stockholm Gotland

Mikael Öman, docent, arbetsgruppen för vårdprogrammet
Överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Eva Backman
Ordförande i PALEMA, patientrepresentant

Björn Lindkvist, docent
Överläkare, gastroenterolog, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Daniel Öhlund, bitr. lektor
ST-läkare onkologi, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fredrik Swahn, med.dr
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gunnar Eckerdal
Överläkare, smärtläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Karrman, med.dr
Specialistläkare, Klinisk genetik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Malin Sund, professor
Överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet & Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Mats Andersson, med.dr
Överläkare, Radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Matthias Löhr, professor
Gastroenterolog och GI-onkolog, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nikolaos Kartalis, docent
Överläkare, Radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Pia Dellson, med.dr
Överläkare, onkolog och psykiater, Cancerrehabiliteringsmottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund

Thomas Andersson, fil.mag.
Specialistsjuksköterska, Enheten för avancerad kirurgisk vård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Urban Arnelo, docent
Överläkare, kirurgi, Kirurgcentrum, Region Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus

23.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet med affileringar vid tidpunkten för deras medverkan:

Christoph Ansorge, med.dr, arbetsgruppen för vårdprogrammet.
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Nyköping, 2017

Bo Ohlin
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2012, 2017

Carl M. Hamilton
Ordförande i PALEMA, patientrepresentant 2012, 2017

Claes Hjalmarsson, docent.
Verksamhetschef, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2012, 2017

Hampus Klockhoff
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, 2017

Lena Martin, med.dr
Dietist, Klinisk nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012, 2017

Magnus Bergenfeldt, docent.
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund 2012, 2017

Marco del Chiaro, docent
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 2012, 2017

Mats Hedberg, med.dr
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Mora Lasarett 2012, 2017

Pehr Lind, docent
Överläkare, Onkologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm 2012, 2017

Albiin Nils, professor.
Överläkare Röntgenavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2012

Håkansson Hans-Olof
Överläkare Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2012

Hyltander Anders, docent.
Överläkare Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Östra, Göteborg 2012

Jönson Claes, docent, ordförande 2012
Överläkare Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Sahlgrenska, Göteborg 2012

Segersvärd Ralf, med.dr.
Överläkare Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2012

Spinnell Stefan
Överläkare, Kirurgkliniken, Sunderbyn sjukhus 2012

Susanne Börjeson, bitr. professor
Sjuksköterska, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping 2012, 2017

Verbeke Caroline, med.dr.
Överläkare, Avdelningen för patologi och cytologi Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2012

Ågren Göran, med.dr.
Överläkare Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2012

23.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum Sydöst.

23.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Bobby Tingstedt, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund, till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker, läkemedelsföretag och företrädare för patienter och profession.

Dietisternas riksförbund

Läkemedelsrådet, Region Skåne

Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Regional arbetsgrupp onkologi, Sydöstra regionen

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM)

Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK)

Sveriges arbetsterapeuter

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.