Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL

Nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-08-26.

Standardiserat vårdförlopp maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser