Till sidinnehåll

Bilaga 6. Definition av tumörlys-syndrom enligt Cairo-Bishop

Kriterier för laboratoriemässigt tumörlyssyndrom.

P-urat

≥ 476 µmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-kalium

≥ 6,0 mmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-fosfat

≥ 1,45 mmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-calcium

≤ 1,75 mmol/L eller 25 % minskning från utgångsvärdet

 

Laboratoriemässigt tumörlyssyndrom (LTLS) definieras som

  • 25-procentig förändring eller nivå över eller under värden enligt ovanstående tabell
  • för 2 eller flera av värdena i plasma för urat, kalium, fosfat eller calcium inom 3 dagar före och 7 dagar efter start av behandling

 

Kriterier för kliniskt tumörlyssyndrom (KTLS)

  • P-kreatinin* ≥ 1.5 gånger över övre normalvärdesgränsen
  • Hjärtarytmi/Plötslig död*
  • Kramper*

Kliniskt tumörlyssyndrom förutsätter metabola avvikelser och signifikant klinisk toxicitet som kräver intervention. KTLS definieras som LTLS och förekomst av en eller flera av kriterierna ovan.

*Inte direkt relaterat till ett läkemedel