Till sidinnehåll

Definition av tumörlys-syndrom enligt Cairo-Bishop

Kriterier för laboratoriemässigt tumörlyssyndrom

P-urat

≥476 µmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-kalium

≥6,0 mmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-fosfat

≥1,45 mmol/L eller 25 % ökning från utgångsvärdet

P-calcium

≤1,75 mmol/L eller 25 % minskning från utgångsvärdet

Laboratoriemässigt tumörlyssyndrom (LTLS) definieras som

  • 25-procentig förändring eller nivå över eller under värden enligt ovanstående tabell
  • för 2 eller flera av värdena i plasma för urat, kalium, fosfat eller calcium inom 3 dagar före och 7 dagar efter start av behandling.

Kriterier för kliniskt tumörlyssyndrom (KTLS)

  • P-kreatinin* ≥1,5 gånger över övre normalvärdesgränsen
  • Hjärtarytmi/Plötslig död*
  • Kramper*

Kliniskt tumörlyssyndrom förutsätter metabola avvikelser och signifikant klinisk toxicitet som kräver intervention. KTLS definieras som LTLS och förekomst av en eller flera av kriterierna ovan.

_____________________________

*Inte direkt relaterat till ett läkemedel