Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor.

16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

16.2

Rökning

Patienten ska upplysas om att komplikationsrisken är större hos rökare än icke-rökare, eftersom rökning är relaterat till försämrad syresättning och sårläkning. Dessutom finns en ökad risk för proppbildning och infektioner. Rökning efter cancerdiagnos och behandling ökar risken för återfall i sjukdomen. 

Rekommendera rökuppehåll 4–8 veckor före och efter kirurgiskt ingrepp och totalt rökstopp efter cancerbehandling ("Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer. ," 2018).

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (Iwakawa et al., 2006; Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Macdonald et al., 2004; Prochazka et al., 2002; Sharp et al., 2013; Wells et al., 2004). Patienten kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

16.3

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan eller läkaren bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedlen (Malekzadeh et al., 2005; Peterson, 2005). Hemsida om KAM.

16.4

Alkohol

Patienten ska upplysas om att alkoholintag ger ökad risk för blödning, infektioner och akuta hjärthändelser i samband med operation. Dessutom påverkas immunsystemet av både cancerbehandling och alkoholkonsumtion.

Alkoholuppehåll under cancerbehandlingen är att rekommendera 4–8 veckor före och efter operation. Alkoholintag efter avslutad cancerbehandling har visat sig öka risken för återfall vid vissa cancerdiagnoser (Kwan et al., 2010; Malhotra et al., 2015).

Kontaktsjuksköterskan eller läkaren bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar (Bradley et al., 2011; Nath et al., 2010; Tonnesen et al., 2009).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.