Till sidinnehåll

Tumörklassificering

10.1

Stadieindelning enligt FIGO

Stadieindelning enligt FIGO 151

Stadium

Förklaring

Stadium I

Tumör begränsad till vulva.

IA

Tumör ≤2 cm och infiltrationsdjup ≤1 mm.

IB

Tumör >2 cm eller infiltrationsdjup >1 mm.

Stadium II

Tumör av alla storlekar med utbredning till distala 1/3 av uretra, vagina eller anus. Inga lymfkörtel- eller fjärrmetastaser.

Stadium III

Tumör av alla storlekar med utbredning till övre delen av intilliggande perineala strukturer eller med ofixerade, icke ulcererade lymfkörtlar med metastas.

IIIA

Tumör av alla storlekar med utbredning till övre 2/3 av uretra eller vagina, till urinblåsans mukosa, rektal mukosa eller förekomst av regionala lymfkörtelmetastaser ≤ 5mm.

IIIB

Regionala* lymfkörtelmetastaser >5 mm.

IIIC

Regionala* lymfkörtelmetastaser med extrakapsulär växt.

Stadium IV

Tumör oavsett storlek fixerad till ben, eller fixerade, ulcererade lymfkörtelmetastaser, eller fjärrmetastaser.

IVA

Tumör fixerad till bäckenben eller fixerade eller ulcererade regionala* lymfkörtelmetastaser.

IVB

Fjärrmetastaser.

*Regional innebär inguinala och femorala lymfkörtlar.

Registrering av stadium till SQRGC kommer från och med 2024 att övergå till FIGO 2021 stadieindelning, varför man dässförinnan vid registrering av vulvacancer stadium bör luta sig mot  den äldre FIGO klassifikationen (FIGO2009).

10.2

pTNM-klassificering

pTNM-klassificering 152

pTNM

Förklaring

T - vulva

T1

Tumör begränsad till vulva eller vulva och perineum

T1a

Tumör ≤2 cm och stromainvasion ≤1 mm

T1b

Tumör >2 cm eller stromainvasion >1mm

T2

Invasion av nedre 1/3 uretra, nedre 1/3 vagina eller anus

T3

Invasion av urinblåsans mucosa, rektums mucosa, övre 2/3 uretra, övre 2/3 vagina eller fixerad mot skelett

N – inguinala lymfkörtelmetastaser

N0

Lymfkörtelmetastaser finns ej

N1a

1-2 körtlar <5 mm

N1b

1 körtel ≥5 mm

N2a

≥3 körtlar <5 mm

N2b

≥2 körtlar ≥5 mm

N2c

Extrakapsulär växt

N3

Fixerad eller ulcererad

M – fjärrmetastaser

M0

Inga fjärrmetastaser

M1

Fjärrmetastaser (inkl. pelvina lymfkörtelmetastaser)