Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikatorer enligt styrgruppen

Målnivå

Andel kvinnor med vulvacancer registrerade i Cancerregistret som registreras i SQRGC

100 %

Andel kvinnor med nydiagnostiserad vulvacancer som remitteras till nationellt center

100 %

Andel kvinnor med nydiagnostiserad vulvacancer som bedöms på nMDK

100 %

Andel patienter som uppfyller ledtid enligt SVF från diagnos till start av primärbehandling

80 %

Övergripande indikatorer enligt Socialstyrelsen

Bör eftersträva

Registrering av total överlevnad, 3 resp. 5 år

100 %

Registrering av sjukdomsspecifik överlevnad

100 %

Registrering av behandlingskomplikationer vid primärbehandling

100 %

Registrering av mortalitet inom 30 och 90 dagar efter primärbehandling

100 %

Andel av primärbehandlade som lämnar PROM/PREM

75 %

Öka antalet patienter till kliniska studier

100 %

Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska

100 %