Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikatorer

Målnivå

Täckningsgrad anmälan mot cancerregistret

>95%

Ifyllnadsgrad övriga blanketter

>80%

Ledtid operation ≤30 dagar (SVF-tid)

>80%

Ledtid primär strålbehandling 80% inom ≤35 dagar (SVF-tid)

>80%

Tid från operation till avslut adjuvant strålbehandling ≤105 dagar

>90%

Subspecialist i tumörkirurgi deltar vid primär operation

>90%

Konkomittant kemoterapi i samband med strålbehandling

>70%

Andel som erbjuds kontaktsjuksköterska

100%

Andel som erbjuds Min Vårdplan

100%