Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att kvinnor som insjuknar i vulvacancer ska få bästa möjliga omhändertagande, oavsett bostadsort eller socioekonomiska förutsättningar.

Det innefattar behandling med största möjliga chans till bot när sådan är möjlig, bästa möjliga lindring när bot inte är möjlig och högsta möjliga livskvalitet före, under och efter behandling.

Vårt mål är att vårdprogrammet ska vara ett användbart hjälpmedel för all sjukvårdspersonal i kontakt med kvinnor som har misstänkt eller konstaterad vulvacancer.