Till sidinnehåll

Lymfkörtelkirurgi vid olika scenarier

I Lateral unifokal tumör < 4cm utan klinisk misstanke om lymfkörtelmetastaser:

  • Det är tillräckligt med en ipsilateral sentinel node biopsi
  • Vid bilateralt flöde på scintigram bör bilateral sentinel node biopsi genomföras.
  • Om sentinel node inte kan detekteras bör den sidan fullständig ut-rymmas.
  • Om metastas i sentinel node ipsilateralt: utrymning ipsilateralt, i individuella fall bilateralt (fler än en metastas ipsilateralt, kapselgenombrott).

II Central unifokal tumör < 4cm utan klinisk misstanke om lymfkörtelmetastaser:

  • Bilateral sentinel node biopsi bör genomföras.
  • Om ingen sentinel node detekteras på endera sida bör den sidan fullständigt utrymmas.
  • Om metastas på en sida bör den sidan fullständig utrymmas. Den andra sidan behöver inte utrymmas när man har en tumörfri sentinel node på den sidan.
  • Unilateral SN räcker om enbart upptag till ena ljumsken vid "near midline" tumör (<1 cm från medellinjen)

III Centrala tumörer ≥ 4cm eller multifokala tumörer:

  • Fullständig utrymning bilateralt.
  • Vid laterala tumörer > 4cm. Individuellt behandlingsbeslut.