Till sidinnehåll

Flödesschema behandlingsval

Schema 1: Lateral tumör < 4 cm och ipsilateral SLN

Bilaga 3 schema 1.png

Schema 2: Lateral tumör ≥ 4 cm och ipselateral LND

Bilaga 3 schema 2.png

Schema 3: Medial tumör < 4 cm och bilateral SLN

Bilaga 3 schema 3.png

Schema 4: Medial tumör ≥ 4 cm och bilateral LND

Bilaga 3 schema 4.png