Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppens medlemmar för version 1.0

Skånes Universitetssjukhus, Lund Malmö

Päivi Kannisto Överläkare, Docent, VO Kvinnosjukvård, Lund, Ordförande

Louise Moberg, Överläkare, Med Dr, VO Kvinnosjukvård, Lund

Jessica Wihl, Bitr Överläkare, VO Onkologi och hematologi, Lund

Anna Löfroth, Överläkare, VO Hud- och könssjukdomar, Malmö

Nina Karindotter Borgendahl, Bitr Överläkare, VO Bild och funktion, Malmö

Sofia Westbom Fremer, Överläkare, Doktorand, VO Laboratoriemedicin och Patologi Lund

Stina Klasson Överläkare, Med Dr, VO Plastikkirurgi Malmö ADJUNGERAD

Cecilia Wester, leg sjuksköterska, VO Onkologi och Hematologi Lund

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Diana Zach, Bitr Överläkare, Doktorand, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Catharina Beskow, Överläkare, Med Dr, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Lennart Blomqvist, Överläkare, Professor, Bild och Funktion ADJUNGERAD

Agneta Rönnqvist, leg sjuksköterska, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Katja Stenström Bohlin Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården

Karin Bergmark, Överläkare, Med Dr, Onkologiska Kliniken

Claudia Mateoiu, Överläkare, Med Dr, Klinisk patologi och genetik

Henrik Leonhardt, Överläkare, Med Dr, Bild och interventionscentrum

Cecilia Kärrberg, Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården

Christina Stigsson, leg sjuksköterska, Kvinnosjukvården

Monica Bäcklund, Undersköterska, Kvinnosjukvården

Universitetssjukhuset, Linköping

Preben Kjölhede, Överläkare, Professor, Kvinnokliniken

Sofia Bergström, leg sjuksköterska, Kvinnokliniken

Emelie Qvist, Undersköterska, Kvinnokliniken

Oscar Derke, Överläkare, Onkologiska Kliniken

Pia Svensson, Koordinator, Onkologiska Kliniken

Umeå Universitetssjukhus

Elisabeth Nylander, Överläkare, Professor, Dermatologi och Venereologi

Öppenvårdsgynekologi

Eva Hardmeier, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Uppsala Akademiska Sjukhus

Helena Karypidis, Överläkare, Kvinnosjukvård

Helsingborgs lasarett

Johanna Berg, Överläkare, Bild och Funktion

Allmänläkarspecialister

Maria Eriksson, leg läkare sp allmänmedicin och gynekologi

Malin van der Hoogerlinden leg. läkare, sp allmänmedicin

Patientrepresentanter

Monica Persotter Rönnberg

Ewa-Maria van der Kwast

Adjungerande författare

Dr Linn Wölber, MD PhD Department of Gynecology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Tyskland

Dr Gunnel Lindell, MD, Överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar

Professor, MD PhD Maaike Oonk, Department of Gynecologic Oncology, University Medical Center Groningen, Groningen, The Netherlands