Till sidinnehåll

Nivåstrukturering

För att bedriva kurativt syftande behandling av patienter med ALL behövs följande:

 • Minst 2 specialister i hematologi.
 • Tillgång till hematologisk specialistkompetens, dygnet runt, veckans alla dagar.
 • Hög andel sjuksköterskor med fortbildning inom hematologi eller erfarenhet av hematologisk intensivvård.
 • Tillgång till kurator och fysioterapeut.
 • Tillgång till intensivvårdsavdelning på det egna sjukhuset.
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår hematologisk intensivvård inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Möjlighet att ge cytostatika samt transfusioner av erytrocyter och trombocyter under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas på isoleringsrum.
 • En organisation som säkrar tillgång till centralvenös infart inom ett dygn.
 • Tillgång till laboratorium som kan koncentrationsbestämma metotrexat och tillhandahålla akutsvar dygnet runt, veckans alla dagar.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår hematologisk intensivvård.
 • Tillgång till hög mikrobiologisk kompetens när det gäller diagnostik av bakterier, virus och svampar.
 • Möjlighet att genomföra diagnostisk bronkoskopi med bronkioalveolärt lavage (BAL) inom 24 timmar (vardagar).
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog och klinisk genetiker.
 • Upparbetade rutiner för att kunna frysa spermier från nydiagnostiserade manliga patienter.
 • Fungerande rutiner för inledande utredning inför eventuell stamcellstransplantation.
 • Resurser och rutiner för att rapportera till kvalitetsregister och följa upp den egna vårdkvaliteten.
 • Möjlighet att inkludera patienter i kliniska studier.