Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i ALL-registret (inom 12 månader från diagnos)

> 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i ALL-registret inom 3 månader från diagnos

> 70 %

Cytogenetisk analys vid diagnos för patienter med kurativ behandlingsintention

100 %

Överlevnad 30 dagar efter diagnos för patienter med kurativ behandlingsintention

> 95 %

Ledtid från välgrundad misstanke till start av första behandling

Se vårdförlopp akut leukemi

Inkluderad i strukturerad behandlingsstudie (patienter med Ph-negativ ALL, 18–45 år)

> 95 %