Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • Alla ALL-patienters diagnos och riskklassificering bör diskuteras på en multidisciplinär konferens mellan kliniker, hematopatolog och genetiker.
  • Patienter som är aktuella för allo-HSCT bör diskuteras på en multidisciplinär konferens mellan experter på benmärgstransplantation och ansvarig kliniker.

Slutgiltig diagnos av ALL kräver ett noggrant samarbete mellan hematolog, hematopatolog och genetiker där morfologi, immunfenotyp, cytogenetik och molekylärgenetiska inklusive NGS-baserade genpaneler ingår i diagnostiken. För alla ALL‑patienter med kurativ behandlingsintention bör diagnos och riskstratifiering diskuteras på en multidisciplinär konferens mellan kliniker, patolog och om möjligt genetiker.

Beslutet att genomföra eller avstå från allo-HSCT är viktigt och ibland svårt. Beslutet innefattar alltid ett ingående samråd mellan den primärt ansvariga hematologen, patienten och det transplanterande teamet.

Behandlingsorienterade multidisciplinära konferenser bör alltid inkludera den primärt ansvariga hematologen, som är väl insatt i patientens funktionsstatus och samsjuklighet. Det är önskvärt att även patientens kontaktsjuksköterska deltar.