Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målet med detta vårdprogram är att

  • definiera utredning och standardbehandling för patienter med ALL
  • säkra en nationellt likvärdig handläggning av patienterna
  • följa upp behandlingens resultat, och med utgångspunkt från kvalitetsregistrets data förändra och förbättra behandlingen
  • rekommendera deltagande i nordiska och internationella samarbeten och behandlingsstudier för att förbättra utredning och behandling för vissa undergrupper av ALL.

För utvärdering av mål samt kvalitetsindikatorer, se även kapitel 24 Kvalitetsregister och kapitel 25 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.